Start arrow dla Pacjenta
advertisement.png, 0 kB
 
Implanty PDF Drukuj E-mail


Utrata jednego albo więcej zębów zapoczątkowuje łańcuch wydarzeń prowadzący do poważnych fizycznych i kosmetycznych konsekwencji.
Najbardziej oczywisty rezultat utraty zęba to luka w uśmiechu, czyli defekt estetyczny. Mniej oczywista jest stopniowa utrata funkcji żucia i wzrastająca niezdolność spożywania kompletnej diety. Z chwilą utraty zęba lub zębów rozpoczyna się proces zaniku kości wyrostka zębodołowego. Jeśli tego procesu nie zatrzymamy odpowiednio szybko, to konsekwencje estetyczne i czynnościowe będą coraz poważniejsze.
 
Gdy żujemy pokarmy i siły żucia są przenoszone przez zęby na kość, to ona nie zanika. Gdy zabraknie zęba lub grupy zębów, to kość nie spełnia już swojej podporowej funkcji i rozpoczyna się w/w proces. Podobnie jest z mięśniami, które zanikają, np pod gipsem, ponieważ nie pracują.
 
Bez podparcia zębów i kości, Twoja twarz zacznie wyglądać na starszą, niż jest faktycznie. Czytając dalej dowiesz się, jak doskonałe istnieją już metody zapobiegania procesom zaniku kości wyrostków zębodołowych i odtwarzania pięknego uśmiechu, funkcji żucia, wyraźnej mowy i odmłodzenia wyglądu twarzy.

 

 

 

wygląd twarzy ze zdrowym wyrostkiem zębodołowym

 

utrata zębów

 

utrata zębów i kości

 

 

 

 

 

 

Tradycyjne możliwości uzupełniania braków zębowych, np korona, most lub całkowite albo częściowe protezy, rozwiązują tymczasowo kosmetyczny problem utraty zębów, ale nie zapobiegają utracie kości. Mosty porcelanowe wymagają oszlifowania sporej części twardych tkanek zębów, które będą filarami dla mostu. Niejednokrotnie jest to przyczyną komplikacji endodontycznych lub próchnicy pod koronami mostu, co prowadzi do utraty nie tylko mostu, ale również zębów filarowych. Należy zaznaczyć, ze pod mostem, w miejscu utraty zęba, którego brak most uzupełnia, przebiega stale proces zaniku kości.

Stosując implanty w celu uzupełnienia luki w miejscu brakującego zęba nie ma konieczności szlifowania zębów sąsiednich oraz całkowicie zapobiega się zanikowi kości w implantowanym miejscu. Implanty przenoszą siły żucia bezpośrednio na kość szczęki i żuchwy, co jest bezpośrednią przyczyną redukcji utraty kości.

Dlatego na świecie od wielu lat, w przodujących praktykach dentystycznych, leczenie implantoprotetyczne uznaje się za standard w rehabilitacji narządu żucia.
 

 

miesiąc po utracie zęba,
następuje utrata kości

oszlifowane zęby filarowe dla mostu, następuje utrata kości pod mostem

 

implant + korona, nie trzeba szlifować zdrowych zębów, brak utraty kości


Implanty zębowe mogą być stosowane u większości osób dorosłych, które dążą do utrzymania zdrowia. Pewne niekontrolowane medyczne warunki mogą zmniejszać skuteczność leczenia implantoprotetycznego, tak więc wpierw należy bardzo dokładnie omówić pełną historię choroby lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Każdy pacjent jest inny i drogi osiągnięcia celu, jakim jest pełna satysfakcja po leczeniu, różnią się od siebie. Wykwalifikowany lekarz praktyk może ustalać najlepszy plan leczenia odnośnie danego Pacjenta i jego przypadku.

Zanim przystąpi się do zabiegu, odbywają się niezbędne konsultacje, badania obrazowe (zdjęcia rtg, ewentualna tomografia komputerowa) i między specjalistami z różnych dziedzin stomatologii. Brzmi skomplikowanie, ale tak nie jest :) Wszystko wyjaśnię Państwu przed każdym zabiegiem i odpowiem na wszystkie pytania.

 

UZUPEŁNIENIE BRAKU JEDNOZĘBOWEGO :::............................................................................................

 


 

Implant może być użyty prawie w każdym przypadku utraty zęba, pod warunkiem, ze jest w tym miejscu wystarczająca ilość kości. Jeśli jej nie ma, współczesne procedury mogą zazwyczaj odtworzyć dość kości, aby bezpiecznie móc implantować.

Wszczep jest umieszczony w kości pod tkanką dziąsła. Często można zastosować kosmetyczną tymczasową koronę, w celu wypełnienia luki po brakującym zębie na czas gojenia się tkanek wokół implantu, czyli przed zastosowaniem ostatecznej korony porcelanowej na implancie.

 

 

 

 

 

Po części chirurgicznej leczenia następuje część protetyczna. Do implantu przykręcony zostaje łącznik. To on będzie trzymać koronę wykonaną w wysokiej klasy laboratorium dentystycznym.

Ostatnim krokiem jest zacementowanie korony na łączniku. Ząb został odbudowany bez szlifowania zdrowych zębów oraz, co jest bardzo ważne, obecność implantu zapobiegnie utracie kości w tym miejscu. Od tej chwili można uśmiechać się kiedy się chce i jeść co się chce :)

 UZUPEŁNIENIE BRAKU KILKU ZĘBÓW::..............................................................................................

 

 

 

 

 

Implanty mogą być użyte w celu zastąpienia kilku zębów, eliminując konieczność szlifowania zdrowych zębów pod mosty porcelanowe.

Podobnie jak podczas odtwarzania pojedynczego zęba implanty są położone poniżej dziąsła, a śruby gojące mogą pozostać aż do chwili zakończenia etapu gojenia się tkanek.

 

 

 

 

Po leczeniu chirurgicznym, do implantów przymocowuje się wsporniki (łączniki).
To one utrzymają most lub korony zaprojektowane przez lekarza protetyka a wykonane przez technika w laboratorium.

W ostatnim etapie zazwyczaj most jest zacementowany na wspornikach (łącznikach). Własne zęby pozostały nietknięte, odtworzono nowy ząb w miejscu utraconego i zahamowano zanik kości.

 

WYCIĄGANE UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE WSPARTE NA IMPLANTACH::........................................................

 


 

 

 

Jeśli brakuje wszystkich Twoich zębów, można zaplanować pięć implantów, aby skutecznie podeprzeć np. całkowitą dolną protezę.
Podobnie można uzupełniać bezzębny wyrostek zębodołowy szczeki. Tak naprawdę ilość implantów ustala się po dokładnym zbadaniu pacjenta.

Implanty są wszczepione do kości i są tuż pod linią dziąsła. Pozostają tam aż do chwili zakończenia fazy gojenia. Można zastosować śruby gojące lub łączniki tymczasowe na czas gojenia. Twoja istniejąca proteza może zostać tak zmodyfikowana, ze nie będzie naruszać "gojących się" implantów.

 

 

 

 

 

 Indywidualna belka łącząca kolejne implanty, wzmacnia jednocześnie całą konstrukcję. Nowa proteza będzie osadzona na klipsy.

Na czas gojenia Twoja proteza może być dostosowana do istniejącej już belki, aby nie chodzić bez uśmiechu. Następnie wykonana będzie nowa i ostateczna proteza. Siły żucia będą przenoszone na kość, co zapobiegać będzie jej zanikowi.

 

 

 

 

 

 

Protezę całkowitąmożna umocować do implantów na stałe, bez koniecznosci jej codziennego wyciągania w celu wymycia.

Proteza jest na stałe umocowana, co zwiększa komfort Pacjenta. Siły żucia są przenoszone na kość, więc ona nie zanika. Lekarz dentysta może w każdym momencie odkręcić protezę w celu jej zbadania i wymycia w trudno dostępnych miejscach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pytanie: Czy wszczepianie implantu jest bolesne?
Odpowiedź: Nie,ponieważ kość i dziąsło są znieczulone. Dodatkowo istnieje możliwość znieczulenia ogólnego - patrz zakładka Analgezja.

P: Czy boli i jak mocno, po ustąpieniu znieczulenia miejscowego?
O: Niewygoda, którą możesz czuć powinna być drugorzędna. Po zabiegu lekarz przepisuje lek p/bólowy, który znacząco łagodzi jakikolwiek ból związany z zabiegiem.

P: Jak długo trwa zabieg wszzcepiania implantów?
O: Zwykle 30-90 minut w zależności od rodzaju, miejsca i ilości implantów.

P: Co mogę jeść po zabiegu implantacji?
O: Po zabiegu wszystko Państwu objaśnię. Przeważnie przez okres kilku tygodni obowiązuje dieta miękka..

P: Jak długo trwa okres wgajania się implantów, łącznie ze śrubami gojącymi?
O: Cały proces zazwyczaj zajmuje 3 do 9 miesięcy, w zależności od planu leczenia.

P: W jaki sposób mam dbać o implant?
O: Opieka domowa nad Twoimi implantami polega na codziennym rygorystycznym przestrzeganiu zasad higieny jamy ustnej, popartej instruktażem wykonanym przeze mnie. Dodatkowo raz na pół roku zgłaszanie się na kontrole lub natychmiast w chwili, gdy coś zaniepokoi Cię.

P: Jak długo implant może się utrzymać?
O: Jeśli Twój organizm przyjmie implant, kość się z nim zintegruje, jeżeli utrzymujesz nienaganną higienę jamy ustnej, to udowodnione są 40letnie okresy trwania implantów.

P: A co się stanie w chwili, gdy mój organizm nie przyjmie implantu?
O:Implant należy wtedy usunąć i zaczekać na zagojenie się miejsca po usuniętym implancie. Zwykle można ponownie implantować w tym samym miejscu.

P: Czy implanty są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym?
O: W naszym kraju implanty zębowe nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

P: Czy istnieje gwarancja na implanty?
O: Tak, o jej warunkach dokładnie informuję podczas wizyty konsultacyjnej.

W razie jakichkolwiek innych pytań uprzejmie proszę o kontakt.