Start arrow Kwalifikacje
advertisement.png, 0 kB
 
Kwalifikacje PDF Drukuj E-mail
 
 

 

 plakat opublikowany w miesięczniku ZDROWIE nr 10 październik 2009 (ISSN 0137-8066; nr ind. 383244)

oraz Gazecie Wyborczej (Wrocław - Dolny Śląsk)

Lp.

Nazwa

Data

1.

Zaawansowany kurs implantologiczny NEOSS.

Wydany przez: ZahnKlinik Rhein-Ruhr Dr n.med. Krzysztof Śliwowski, TOPIMPLANT Technologies Leszek Kobyliński.

29.05-01.06.

2007

Mulheim

2.

Kurs implantologii zaawansowanej Central European Implant Academy . Implantoprotetyka stomatologiczna.

Wydany przez: Stomatologiczny Zespół Szkoleniowy Fundacji Rozwoju Protetyki Stomatologicznej dr hab.n.med.Bartłomiej Loster, Prof. zw.dr hab.Stanisław Majewski

24-25.11.

2007

Kraków

3.

Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie.

CMKP, kierownik kursu dr hab. Jan Wnukiewicz-prof.nadzw.

25-27.10.

2007 Wrocław

4.

Uczestnictwo w II Sympozjum Central European Implant Academy

Dr.n.med Piotr Majewski, prof.zw.dr hab. Stanisław Majewski

23.11.2007

Kraków

5.

Implatologia stomatologiczna.

Dr hab.med. Włodzimierz Otto

Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej Wojtowicz ; Wydany przez AM Warszawa

29.01.2007

Warszawa

6.

Ist International Specialization and Advancement Course on Cranio-Maxillofacial and Oral Surgery: „Surgical Anatomy of the Head&Neck and Cranio-Maxillofacial Tarumatology”

Prof. Hubert Wanyura

Prof. Jan Wnukiewicz

Prof. John Lowry

Prof. Julio Acero

 

26-28.10.

2007

Warszawa

7.

Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego – ich rozpoznawanie, klasyfikacja I leczenie (część I)

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Prof. Hubert Wanyura

26-10.-28.10.

2007

Warszawa

8.

Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego.

Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej Wojtowicz

Dr hab.med. Włodzimierz Otto,

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie

28.05.2007

Warszawa

9.

Złamania Szkieletu Czaszkowo-Twarzowego – ich rozpoznawanie, klasyfikacja, Leczenie (część II warsztaty)

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Prof. Hubert Wanyura

29.03.-31.03.

2007

Warszawa

10.

Ist International Specialization and Advancement Course on Cranio-Maxillofacial and Oral Surgery: „Surgical Anatomy of the Head&Neck and Cranio-Maxillofacial Tarumatology” – (part 2 – workshop)

Prof. Hubert Wanyura

Prof. Jan Wnukiewicz

Prof. John Lowry

Prof. Julio Acero

 

29-31.03.

2007

Warszawa

11.

Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi i podniebienia. Zabiegi dystrakcyjnej kości twarzoczaszki.

Prof. dr hab. Kazimierz Kobus

AM Wrocław

23.02.2007

Polanica Zdrój

12.

Choroby ślinianek. Rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie.

Dr hab.Jan Wnukiewicz – prof.nadzw.

AM Wrocław

21.o4.2007

Wrocław

13.

II Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Doc. Dr hab.n.med. Jan Wnukiewicz

AM Wrocław

23-24.09.

2007

Książ

14.

Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej

Dr n.med. Adam Zawada

AM Wrocław

26-27.09.

2005

Wrocław

15.

Złamania szkieletu czaszkowo twarzowego – ich rozpoznawanie i leczenie

Dr hab.n.med. Jan Wnukiewicz

AM Wrocław

03-05.06.

2004

Wrocław

16.

V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

AM Lublin

Prof. dr hab.med. Tomasz Tomaszewski

19-21.05.

2007

Lublin

17.

Systemy zespoleń i rekonstrukcji żuchwy – warsztaty

Prof. dr hab.med. Tomasz Tomaszewski

18.05.2005

Lublin

18.

Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych.

Dr hab.n.med. Jan Wnukiewicz

AM Wrocław

16-16.04.

2005

Wrocław

19.

Złamania oczodołu – rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.

Dr hab.n.med. Jan Wnukiewicz

25.09.2005

Wrocław

20.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Wschód-Zachód

Prof. dr hab. dr h.c. Janusz Piekarczyk

AM Warszawa

18-05.20.05.

2006

Warszawa

21.

Diagnostyka radiologiczna w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Dr hab.n.med. Jan Wnukiewicz

AM Wrocław

15-17.06.

2005

Wrocław

22.

3 Trilateralne Slovensko-Cesko-Polske Sympozium Maxilofacialnej Chirurgie

Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Slovanska Spolocnost Oro-Maxilofacialnej Chirurgie

 

7-8.08.2006

Bratyslava

23.

Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych

Dr hab.n.med. Jan Wnukiewicz

AM Wrocław

28-29.04.

2006

Wrocław

24.

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Dr hba.n.med. Jan Wnukiewicz prof.nadzw.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM Wrocław

27-29.09.

2007

Książ

25.

IV. Cesko-Polsko-Slovenskeho Trilateralniho Sympozia Maxilofacialni Chirurgie

MUDr. Jan Syrovatka

20-22.09.

2007

Ostrava

26.

Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka chorób jamy ustnej.

Prof. dr hab. Marek Ziętek

PTS Wrocław

18-20.01.

2006

Wrocław

27.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej – procedury zabiegowe i decyzje w oparciu o praktyczne doświadczenie kliniczne oraz udokumentowane przypadki.

Prof. Stephen Wallace ; USA

18.04.2008

28.

Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu technik sterowanej regeneracji kości i tkanek

Prof. Massimo Simion; Italy

19.04.2008

29.

Współczesne metody diagnostyczno-terapeutyczne w implantologii

Dr n.med. Beata Ostrowska-Suliborska

Dr n.med. Rafał Koszowski

Dr n.med. Tadeusz Morawiec

Dr n.med. Krzysztof Awiłło

18.04.2008

30.

Zaawansowany kurs implantologiczny CEIA

Dr n.med. Piotr Majewski

Prof. zw. Dr hab. Stanisław Majewski

22-23.11.

2008

31.

Nowa era w chirurgii i implantologii.

Wykład – nanotechnologia

Lek.med.chir.stom. Roman Borczyk

05.10.2008

32.

Rozpoznawanie i leczenie torbieli oraz niezłośliwych guzów szczęki

Kurs do specjalizacji

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Akademii Medycznej w Warszawie

12.11.2007 do 14.11.2007

33.

Advances In UMIEJETNOSC IMPLANTOLOG

Biomet 3i Poland Group

New York University College of Dentistry

18-20.02.

2009

Nowy York

34.

Surgical flap design, regenerative periodontal therapy and periodontal aesthetics and crown lengthening

Prof. Marcus Hürzeler ; Germany

Warszawa

24-25.04.

2009

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------

 

37.

 

Implantology Week w  New York University Collage of Dentistry.

"Rozszerzenie horyzontów w implantologii stomatologicznej"

- Dr. Stephen Chu

"Plusy podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz praktyczne rady w jej stosowaniu"

- Dr. Ziv Mazor

"Sztuka zarządzania tkankami miękkimi"

- Dr. Christian Stapper

"Rozwój i innowacje w implantologii stomatologicznej"

- Prof. Dr Dennis  Tarnow

 

"Strategie natychmiastowego obciążania implantów stomatologicznych"

- Prof. Dr Harold Baumgarten

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 PIEZOSURGERY ACADEMY - Academy For Advanced Surgical Studies

Piezoelectric Bone Surgery - State of the Art and New Perspectives

 

Prof. Tomaso Vercellotti

 

 3-7.08.2009

 

Nowy York

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------

 

30-31.10.2009

GENUA


 

38.

 

 

Nowa Koncepcja augmentacji. Przeszczepy allogennych bloczków kostnych jako alternatywa dla poboru z talerza biodrowego pacjenta.

Prof. dr Murat Yildirim Uniwersytet Aachen, Niemcy

 

listopad 2009

 

 

 39.

 

 

Rozszczepianie wyrostka zębodołowego z wszczepieniem implantu.

Dr n.med. Krzysztof Awiłło, Warszawa

 

listopad 2009

 

 40.

 

Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych

organizacja: Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WUM, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (EACMFS), Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz  Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

 

 

listopad 2009

 

41.

 

Practical Clinical Solutions of Successful Implant Site Development and Esthetic Restoration - Prof. dr n.med. Christian Stappert

The Effect of Implant Position and Abutment Form on Anterior Esthetics

dr n.med. Cyril Evian

Inauguracyjna Sesja Curriculum organizowana przez

New York University/Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz Central European Implant Academy

 

 

kwiecień 2010

42

 

 Radiologia XXI wieku w stomatologii

 dr Marcin Wiśniewski

 dr Wojciech Bednarz, lek. stom. Radosław Jadach

 

Uniwersytet Medyczny Warszawa

październik 2010

43

 

 Interaktywna sesja 6. Sympozjum Środkowo-Europejskiego Ośrodka  Implantologii Dentystycznej (CEIA)

 dr n.med. Piotr Majewski, dr n.med. Barry Marshak, dr n.med. Moshe Goldstein

 

 Kraków

grudzień 2010

 44 

 

 Sesja Wykładowa 6 Sympozjum Środkowo-Europejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej (CEIA)

dr. n.med. Piotr Majewski, dr Ziv Mazor, Prof. Mauro Labanca, dr n.med. Paolo Corrado

 

Kraków

grudzień 2010

45

 

Current Concepts in American Dentistry: Advances in Implantyology and Periodontics"

dr S.Wallace, Prof Miller, 

New York University College of Dentistry

styczeń 2011